Dane kontaktowe

 

Szkoła Podstawowa nr 1

w Kożuchowie

ul. Chopina 11

67-120 Kożuchów 

Tel.:  +48 68 355-20-49

         +48 502-030-205

Fax.: +48 68 355-20-49 

E-mail: sp1@kozuchow.pl

NIP: 925-18-16-620

Regon: 970544944

Formularz kontaktowy

Godziny pracy

 

Sekretariat szkoły:

 

  • pon - pt: 7.00 - 15.30

 

Świetlica:

 

  • pon - pt: 7.00 - 15.00

Na skróty

 

Plan zajęć

Dziennik elektroniczny

Strefa rodzica

Strefa ucznia

Strefa nauczyciela

O Jedynce

Social Media

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO

W KOŻUCHOWIE

POZNAJMY SIĘ

Facebook

NASZE PROJEKTY, AKCJE i CERTYFIKATY

Akademia Siatkówki UKS SG Kożuchów
Projekt językowy „HAVE A LOOK AT MY LONDON LOOK”

      Świetlica szkolna stanowi bardzo ważne ogniwo w systemie współczesnego wychowania i opieki nad dzieckiem. Ma ona zapewnić dziecku możliwość wzrastania w naturalnych warunkach rodzinnych, kulturalnych i społecznych, a jednocześnie nieść dziecku pomoc i rodzinie w jego najbliższym środowisku. Korzystanie ze świetlicy szkolnej na zasadzie dobrowolnego wyboru, stwarza większą możliwość nawiązywania bezpośrednich kontaktów nauczycieli z wychowankami, rozpoznania źródeł różnych negatywnych zjawisk. Obecnie zapracowani rodzice coraz mniej czasu poświęcają dzieciom. Świetlica jako placówka szkolna, jest miejscem konkretnego wykorzystania czasu wolnego, przynoszącego pożytek dzieciom. Wychowawcy są inspiratorami poczynań, które pozwalają rozbudzić, rozwijać oraz kształtować uzdolnienia i zainteresowania dziecka. Wychowawca świetlicy musi udzielać wskazówek do rozwiązywania trudnych problemów. W obecnych warunkach, świetlica szkolna jest szansą do wykorzystania dla dzieci, rodziców, również dla szkoły i wychowawców. Dla dzieci świetlica szkolna pełni rolę, umożliwiającą im rozwój bez obciążeń i stresów, stwarza możliwość kształcenia, daje poczucie swobody, bezpieczeństwa, wzajemnej sympatii, koleżeństwa, porozumienia i sympatii między dziećmi a wychowawcą. Dla rodziców - świetlica nie powinna być tylko „przechowalnią” dzieci, ale stać się placówką wspomagającą ich wychowanie dziecka, poradzić im, jak rozwiązać występujące problemy, wyręczyć w rozwijaniu zainteresowań dzieci. Dla szkoły - świetlica jest ważnym ogniwem wychowania szkolnego. Wolna od systemu klasowego, od podziału na przedmioty, rodzi atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi osobowości dzieci. Ułatwia kształtowanie wyobraźni i postaw twórczych.

     Do zadań świetlicy, należy w szczególności:

  • zapewnienie wychowankom opieki w godzinach ustalonych w porozumieniu z rodzicami, zapewnienie wychowankom     racjonalnego żywienia odpowiednio do czasu ich pobytu w szkole,
  • organizowanie zespołowej nauki własnej wychowanków pod nadzorem kwalifikowanych sił pedagogicznych; wdrażanie wszystkich wychowanków do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie uczniom słabszym pomocy w nauce,
  • prowadzenie systematycznej działalności wychowawczej, sprzyjającej jak najpełniejszej realizacji zadań wychowawczych szkoły,
  • opieka na samorządną działalnością wychowanków,
  • organizowanie racjonalnego wypoczynku i pobytu na wolnym powietrzu oraz troska o wychowanie fizyczne,
  • systematyczna współpraca z rodzicami oraz udzielanie im rad i pomocy w organizowaniu opieki i wychowania i w środowisku.

    

       Nasza świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00. Opiekunami świetlicy są: p. Robert Gierszewski i p. Grażyna Romanik.

08 lipca 2021
Od nowego roku szkolonego 300 zł w ramach
07 lipca 2021
Od 9 lipca w sekretariacie szkoły przy ulicy
21 czerwca 2021
Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim organizuje 23 czerwca
17 czerwca 2021
Siódmego czerwca ruszyła rejestracja na szczepienie dzieci, które
17 czerwca 2021
W następnym tygodniu zakończymy rok szkolny 2020/2021. Harmonogram
09 czerwca 2021
Pomimo faktu, że pokłucie przez kleszcza zwykle jest
02 czerwca 2021
Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny stanęli na
04 maja 2021
Za trzy tygodnie najstarsi uczniowie naszej szkoły rozpoczną