SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO

W KOŻUCHOWIE

POZNAJMY SIĘ

Facebook

NASZE PROJEKTY, AKCJE i CERTYFIKATY

Akademia Siatkówki UKS SG Kożuchów
Projekt językowy „HAVE A LOOK AT MY LONDON LOOK”

         Bolesław Krzywousty (ur. 20 sierpnia 1086, zm. 28 października 1138) - książę Małopolski, Śląska, dzielnicy sandomierskiej w latach 1102-1107, książę Polski w latach 1107-1138 z dynastii Piastów. Syn Władysława I Hermana i Judyty czeskiej, córki króla Czech Wratysława II. Ojciec książąt: Władysława II Wygnańca, Bolesława IV Kędzierzawego, Mieszka III Starego, Henryka Sandomierskiego i Kazimierza II Sprawiedliwego. Polityka wewnętrzna w Księstwie Polskim przełomu XI/XII w. charakteryzowała się osłabieniem władzy centralnej. Ojciec Bolesława, Władysław Herman, popadł w zależność polityczną od swojego palatyna, Sieciecha. Dopiero po kilkuletnich walkach połączonych sił Zbigniewa i Bolesława przeciwko ojcu i komesowi, Sieciech został wygnany z kraju. Jeszcze w latach 90. XI w. Herman podzielił swoje księstwo, pozostawiając sobie władzę zwierzchnią. W pierwszym okresie współrządów kontrolę polityczno - administracyjną nad państwem przejął Sieciech. Późniejszy podział domen Władysława, po jego śmierci w 1102, ugruntował wcześniejsze postanowienia. Powstały dwa niezależne organizmy państwowe. Odmienne podejście do spraw Pomorza poróżniło braci i wywołało w państwie konflikt zbrojny, w następstwie którego Zbigniew musiał uchodzić z kraju i szukać pomocy militarnej na dworze niemieckim. Bolesław skutecznie odparł zbrojną interwencję króla niemieckiego Henryka V w 1109 i ukarał Zbigniewa oślepieniem, wskutek którego tenże zmarł. Wymierzona bratu kara wywołała oburzenie wśród zwolenników Zbigniewa, którego następstwem był kryzys polityczny w Polsce. Krzywousty zażegnał go, odprawił publiczną pokutę i odbył pielgrzymkę do klasztoru swego patrona, św. Idziego, na Węgrzech. Od połowy XI w. trwał konflikt polsko-czeski o Śląsk. Czesi rościli sobie prawa do dzielnicy, a Polska w momentach słabości politycznych była zmuszona do płacenia ze Śląska daniny. Żeby uniezależnić się od zachodnich sąsiadów, Niemiec i jego wasala króla Czech, Bolesław układał się z Rusią i Węgrami. Zawarte na wschodzie sojusze pozwoliły księciu polskiemu skutecznie obronić państwo przed najazdem Henryka V w 1109. Kilka lat później, umiejętnie wykorzystując spory dynastyczne w Czechach, Bolesław zdołał zapewnić pokój na granicy południowo - zachodniej. Pod koniec XI w. osłabły więzi polityczne z Pomorzem. Konfliktom sprzyjało pogaństwo, które przetrwało na tym obszarze do I poł. XII w. W początkowym okresie samodzielnych rządów Bolesława granica północna, przebiegająca wzdłuż rzek: Warty i Noteci, nie stanowiła dostatecznej ochrony państwa. W 1113 Bolesław zdołał opanować północne twierdze wzdłuż Noteci i umocnił granicę z Pomorzanami. W kolejnych latach książę przedsięwziął kroki w kierunku podboju Pomorza. Zażegnanie konfliktów z cesarstwem niemieckim umożliwiło Bolesławowi wcielenie do Księstwa Pomorza Wschodniego i podporządkowanie Pomorza Zachodniego. Wyprawy wojenne Bolesława, prowadzone w trzech etapach zakończyły się w latach 20. XII w. militarnym i politycznym sukcesem. Integrację nowo przyłączonych terenów z pozostałymi ziemiami Bolesława Krzywoustego miała umożliwić chrystianizacja Pomorza i organizacja na tych terenach struktur kościelnych. W latach 30. XII w. Bolesław uwikłał się w spór dynastyczny na Węgrzech. Przegrał z koalicją procesarską i został zmuszony do układów z Niemcami. W 1135 doszło do zjazdu w Merseburgu, na którym poruszono kwestię Pomorza, Śląska (prawdopodobnie także Polski) i ówczesnego zwierzchnictwa arcybiskupstwa magdeburskiego nad Kościołem w Polsce. Bolesław był żonaty dwa razy. Małżeństwo ze Zbysławą, Rusinką, dawało mu pretekst do interwencji zbrojnej w sprawy wewnętrzne rozbitej dzielnicowo Rusi. Po śmierci Zbysławy Bolesław ożenił się z Niemką Salomeą, co poniekąd było przyczyną zmiany w polityce zagranicznej Polski: w drugiej połowie swoich rządów książę dążył do odbudowania stosunków dyplomatycznych z zachodnim sąsiadem. Swoim testamentem Bolesław określił zasady dziedziczenia i sprawowania władzy w państwie po swojej śmierci, czym zapoczątkował rozbicie dzielnicowe Polski. Bolesław Krzywousty został uznany przez historiografię za obrońcę ówczesnej Polski. Większość swojego życia poświęcił polityce pomorskiej i chrystianizacji tych ziem. Książę utrzymał również niezależność polskiego Kościoła, pomimo chwilowego niepowodzenia w latach 30. XII wieku. Krzywousty, mimo osiągnięć, popełniał także błędy. Zbrodnia na przyrodnim bracie Zbigniewie i późniejsza pokuta wyrażała jego wielkie ambicje i umiejętność znajdowania kompromisu. 

 

Źródło: http://pl.wikipedia.org/

Dane kontaktowe

 

Szkoła Podstawowa nr 1

w Kożuchowie

ul. Chopina 11

67-120 Kożuchów 

Tel.:  +48 68 355-20-49

         +48 502-030-205

Fax.: +48 68 355-20-49 

E-mail: sp1@kozuchow.pl

            sp1kozuchow@vp.pl

NIP: 925-18-16-620

Regon: 970544944

Godziny pracy

 

Sekretariat szkoły:

 

  • pon - pt: 7.00 - 15.30

 

Świetlica:

 

  • pon - pt: 7.00 - 15.00

Na skróty

 

Plan zajęć

Dziennik elektroniczny

Strefa rodzica

Strefa ucznia

Strefa nauczyciela

O Jedynce

Social Media